Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Τα Χειρόγραφα των Μακεδονομάχων

Μια ανέκδοτη παγκόσμια αποκλειστικότητα που αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο <<αθάνατα ζωντανό>> ιστορικό ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε ποτέ σχετικά με το Μ.Α. 22 Ιδιόχειρες επιστολές αγωνιστών του Μακεδονικού Αγώνα, που δημοσιεύονται για πρώτη φορά και μάλιστα σε φυσικό μέγεθος, με το φυσικό τους (τώρα πια) χρώμα και με τη μετάφραση τους. Περιέχεται αλληλογραφία :
1) Καραβίτη. 2) Οπλαρχηγού. 3) Αναγνωστάκη. 4) Βολάνη. 5) Φούφα. 6) Φούφα. 7) Ίωνα Δραγούμη. Στεφανίδη. 9) Ζάκα. 10) Γιώργου Μπέλλου. 11) Γιώργου Μπέλλου. 12) Γύπαρη. 13) Ζήγρα - Σίμου. 14) Β. Τζώτζου. 15) Β. Τζώτζου. 16) Κανελλόπουλου. 17) Γρηγόρη Γεωργίου. 18) Γύπαρη. 19) Προξενείου Μοναστηρίου (πρός Ηρακλή Φίτζιο). 20) Προξενείου Μοναστηρίου (πρός Ηρακλή Φίτζιο). 21) Εθνικής Επιτροπής. 22) Αναγνωστάκη. 
Η ιστορική αυτή αποκάλυψη, που μπορείτε να παρακολουθήσετε από την επόμενη σελίδα, και για την οποία εγώ προσωπικά, σαν δημιουργός του έργου κι επιμελητής της έκδοσης, ο παραγωγός κι ο εκδότης, αλλά κι όλοι οι συνεργάτες μας, είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι και περήφανοι, έγινε πραγματικότητα χάρη στην ιδιαίτερα πατριωτική, μεγαλόψυχη κι εξαιρετικά ευγενική προσφορά του κ. Χαρίλαου Φίτζιου, δασκάλου, συγγραφέα, γενικού γραμματέα του πανελλήνιου συλλόγου μακεδονομάχων <<Παύλος Μελάς>> που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, γιού του αγωνιστή μακεδονομάχου δασκάλου Ηρακλή Φίτζιου, ο οποίος τίμησε την προσπάθεια μας παραχωρώντας μας τα πολύτιμα αυτά γραπτά κειμήλια, τα οποία είχε στην κατοχή του, καθώς και τη μετάφραση των όσων από τις επιστολές είναι κρυπτογραφημένες (σημειώνω μάλιστα ότι είναι βασισμένες σε τέσσερις διαφορετικές κλείδες), προκειμένου να πλουτίσουν και <<ζωντανά>>, μαζί με τις φωτογραφίες, τις διάφορες αφηγήσεις και το άλλο υλικό, το έργο μας. Τον ευχαριστώ από μέρους όλων μας σαν άνθρωπος, σαν πατριώτης, αλλά και διπλά σαν συγγραφέας, γιατί ξέρω τι σημαίνει η παραχώρηση πρωτότυπου υλικού σε άλλο συνάδελφο, ιδιαίτερα όταν κι ο ίδιος ασχολείται με παρεμφερή θέματα, κι ειδικότερα τα ιστορικά.
(από το βιβλίο : Το έπος του Μακεδονικού Αγώνα, του Χρήστου Νεραντζή, εκδόσεις ΑΓΓΕΛΑΚΗ).


 Απόδειξις άρτου ότι ελήφθησαν παρά της επιτροπής Λεχόβου τεσσαράκοντα οκτώ οκάδες άρτου πρός χρήσιν των υφ ' ημάς ανδρών. Εν Λεχόβω τη 7 Ιουλίου 1906. Ελήφθησαν παρά της Επιτροπής Λεχόβου το εσπέρας της ιδίας έτερας δέκα τέσσαρες (αρ. 14) οκάδες άρτου πρός χρήσιν των υφ ' ημάς ανδρών. Λέχοβον 7 Ιουλίου 1906 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ.
 Απόδειξις άρτου. Ο υπογεγραμένος οπλαρχηγός έλαβον πρός τροφήν 18 οκάδες άρτου. 25/4/906 Ο οπλαρχηγός.
 Απόδειξις άρτου. Ο υποφαινόμενος έλαβον οκάδες άρτου δεκαπέντε (αριθμ. 15) και εις ένδειξιν. Λεχόβω τη 24/4/1906 Οπλαρχηγός Ανδρέας Αναγνωστάκης.
 Απόδειξις άρτου. Ο υποφαινόμενος έλαβον άρτον εβδομήκοντα πέντε (αριθμ. 75) και εις ένδειξιν Τη 1/6/1906 Ο λαβών Υπαρχηγός Γ. Βολάνης.
 Απόδειξις άρτου. ότι ελήφθησαν παρά της επιτροπής Λεχόβου ογδοήκοντα δύο (αρ. 82) οκάδες άρτου πρός χρήσιν του υπ ' εμέ σώματος. Έν Λεχόβω τη 9 Μαρτίου 1906 ο αρχηγός Φούφας.
 Απόδειξις άρτου. ότι ελήφθησαν παρά του Θησέως Λεχόβου δέκα οκτώ (αριθ. 18) οκάδες άρτου προς χρήσιν του υπ ' εμέ σώματος. Εν Λεχόβω τη 8 Φεβρουαρίου 1906 ο αρχηγός Φούφας.
 15/5/1906. Τον κ. Κώσταν Τζώτζην ο οποίος ελθών ενταύθα εψώνισεν από σχισματικόν μπακάλην αν και τω υπεδείχθη ότι δεν έπρεπε να κάμη τούτο. Το Κέντρον τον κόβει. Καταδικάζει εις εν τέταρτον λίρας πρόστιμον και παρακαλώ τους αδελφούς όπως λάβωσιν αυτό. Ι. Δραγούμης.
 Απόδειξις άρτου ότι ελήφθησαν υπό του οπλαρχηγού Ε. Νικολούδη παρά της επιτροπής Λεχόβου είκοσι τρείς (αρ. 23) οκάδες άρτου πρός χρήσιν του. Εν Λεχόβω 28/4/1906 ο παραδώσας τον άρτον Στεφανίδης.
 Απόδειξις. Έλαβον παρά του Κέντρου Λεχόβου ψωμί εβδομήκοντα πέντε (75) οκάδας δια το σώμα μου. 12/9/06 Ο Αρχηγός Γρ. Ζάκκας.
 Έλαβον η υποφαινομένη δια χειρός διδασκάλου Ηρ. λίραν μίαν (αρ. 1) δια τον Μάιον και εις ένδειξιν Εν Λεχόβω τη 15 Ιουνίου 1906 Δια την αγράμματον Ζαχαρία Κοζμά. Γεώργιος Μπέλλο.
 Η υποφαινομένη έλαβον δια χειρός Παπαγιάννη λίρας τρείς (αρ. 3) δια τους μήνας Φεβρουάριον - Μάρτιον και Απρίλιον και εις ένδειξιν Εν Λεχόβω τη 30η Απριλλίου 1906 Δια την αγράμματον Ζαχαρία Κοσμά. Γεώργιος Μπέλλο.
 Απόδειξις άρτου Ότι ελήφθησαν παρά της επιτροπής Λεχόβου είκοσι πέντε και ημίσεια (αρ. 251/2) οκάδες άρτου προς χρήσιν του υπ' εμέ σώματος. Εν Λεχόβω 5 Ιουλίου 1906. Ο οπλαρχηγός Π. Γύπαρης.
Πρός την Επιτροπήν Λεχόβου : Απόψε να μας περιμένετε εις την θέσιν (Προφήτης Ηλίας στα μνήματα) με το σύνθημα : τυρί - μπάτζιο) και μηδέν έτερον. Να μας κάνετε δυο καταλύματα με κρύπτας. Σας χαιρετούμεν, Οι οπλαρχηγοί : Σίμος, Ζήγρας. 2/6/1907.

(από το βιβλίο : Το έπος του Μακεδονικού Αγώνα, του Χρήστου Νεραντζή, εκδόσεις ΑΓΓΕΛΑΚΗ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου